05/2020  - Ukončená výstavba optiky v Lemešanoch - aktuálne pripájame zákazníkov.

 

Prebieha výstavba v obci Ploské a v Šarišských Bohdanovciach.

Predpokladáme ukončenie výstavby do konca júna 2020. Následne začneme pripájať zákazníkov.

 

Pripravujeme výstavbu v obci Drienov.