M.S.Profi je s Vami uz 15 rokov !

 

Je pekné, keď aj malá firma v tak silnej technologickej oblasti ako je pripojenie do Internetu preukáže svoju životaschopnosť.
Začali sme v časoch, keď bola štandardom rýchlosť pripojenia 64Kbps. Dnes riešime optické pripojenia 1Gbps.

Chceme sa poďakovať našim zákazníkom a i všetkým, s ktorými sme počas rokov spolupracovali za úspechy ale i poučenia z neúspechov.

Veríme, že v tejto tradíci treba pokračovať a M.S.Profi bude aj v dalších rokoch poskytovať internet na nových a progresívnych technológiách.

Ďakujeme Vám za dôveru a že ste s nami.

Tím M.S.Profi