Naše základné ceny sú jednoznačné a prehľadné.

Zriadenie či už optického alebo rádiového pripojenia 116,- €

Mesačný paušál 16,60 €

 

Ak máte záujem, môžte si stiahnuť vzory zmlúv, cenník a ďaľšie dokumenty.

Dokumenty platné pre:

 
 

Zoznam obci

Kde ponúkame pripojenie ?

 • Bačkovík
 • Brestov
 • Bretejovce
 • Budimír
 • Čižatice
 • Drienov
 • Drienovská Nová Ves
 • Dúbrava
 • Janovík
 • Kráľovce
 • Krásna N. Hornádom
 • Kysak
 • Lemešany
 • Ličartovce
 • Mirkovce
 • Nereše
 • Nová Polhora
 • Obišovce
 • Ploské
 • Šarišské Bohdanovce
 • Sokoľ
 • Tuhriná
 • Vajkovce
 • Varhaňovce
 • Žehna